Telefoonnummer: 0543-74 53 74 (optie 1)
Contact formuliercontact
0543 - 745374 (optie 1)
amerikaplus@aeroglobe.nl
phone 0543 - 74 53 74 (optie 1)

ARTIKEL 1 : ALGEMEEN


1.1 ANVR
Aeroglobe International (KvK nr. 52321339) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reisvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Reisvoorwaarden en overige informatie en daarmee akkoord gaat.
1.2 SGR
Aeroglobe International (KvK nr. 52321339) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen daarom onder de garantie van SGR. Deze SGR Garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
1.3 Calamiteitenfonds
Aeroglobe International (KvK nr. 52321339) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (Een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Per boeking betaalt u voor de garantie van het Calamiteitenfonds een bijdrage van € 2,50. Voor de volledige garantieregeling verwijzen wij u naar de website van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

1.4 ECPAT
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit om met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

1.5 Verzekeren
Het is van belang dat u goed verzekerd op reis gaat. Sluit u daarom een reisverzekering (met werelddekking) af. Bovendien is een annuleringsverzekering zeer aan te raden. Natuurlijk kunt u hiervoor ook bij Aeroglobe International terecht. In samenwerking met de Europeesche Verzekeringen, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen, bieden wij zowel kortlopende als langlopende verzekeringen aan.

1.6 Contactpersoon
De persoon die de reis boekt, wordt automatisch contactpersoon van Aeroglobe International en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die op de boeking staan vermeld. Indien een minderjarige reiziger zich aanmeldt, dient een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/voogd aan ons te worden toegezonden.

1.7 24-uurs noodservice
In geval van nood is er altijd, 7 dagen per week en 24 uur per dag, een medewerker van Aeroglobe International bereikbaar. Belt u hiervoor ons reguliere nummer +31-543-745374. Toets tijdens het welkomstbericht het getal ‘9’ en u wordt doorverbonden met de noodlijn.

ARTIKEL 2 : PRIJZEN


2.1 Reis op aanvraag
Onze All-Inn paketten en de zelf samenstel reizen zijn 'reizen op aanvraag'. Indien u een reis op aanvraag boekt, is dit een definitieve boeking, tenzij wij de door u geboekte reis niet volgens overeenkomst kunnen aanbieden. Zodra de boeking akkoord is, gelden de annuleringskosten volgens de ANVR Reisvoorwaarden. Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken voordat de gehele boeking akkoord is, is Aeroglobe International genoodzaakt € 50,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien.

2.2 Reserveringskosten
De reserveringskosten voor onze reizen bedragen € 35,- per boeking.

2.3 Fluctuerende prijzen
Aeroglobe International werkt met fluctuerende prijzen hetgeen betekent dat prijzen kunnen verschillen naargelang bezetting en tijdstip van boeking. Dit kan samenhangen met het verschijnen van een prijsactie/aanbieding met een tijdelijke boekingsduur of een andere vluchtklasse. Helaas kan Aeroglobe International geen restitutie verlenen aan klanten die voor of na de boekingsduur van een kortstondige prijsactie/ aanbieding hebben geboekt. Op Aeroglobe.nl vindt u alle (boekings)mogelijkheden en de meest actuele prijzen. Aeroglobe International behoudt zich het recht voor om de prijzen van elke willekeurige reis of reiselement dagelijks op de website te wijzigen.

2.4 Reclamecode Reisaanbiedingen
Conform de Reclamecode Reisaanbiedingen hanteert Aeroglobe International correcte en duidelijke prijzen, inclusief de op het moment van publicatie bekend zijnde onvermijdbare kosten. Al onze reissommen zijn dan ook gepubliceerd inclusief vlieg- en ticketbelastingen als luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing.

2.5 Voorbehoud wijziging reissom
Aeroglobe International behoudt zich het recht voor conform de ANVR Reisvoorwaarden de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde belastingen/ heffingen of wisselkoersen hiertoe aanleiding geven.

2.6 Vluchttoeslagen
Bij alle luchtvaartmaatschappijen is de economy class in meerdere boekingsklassen onderverdeeld. Elke klasse is boekbaar tegen een ander tarief. Onze reissommen zijn gebaseerd op de voordeligste boekingsklasse van de luchtvaartmaatschappij. In het algemeen geldt het principe van de goedkoopste prijs voor de eerstboekende. Dit verklaart dan ook mede waarom u soms meer of juist minder heeft betaald dan een medereiziger. Indien van toepassing, vermelden wij de vluchttoeslag voor een hogere boekingsklasse bij reservering.

2.7 Betalingsvoorwaarden
Indien u een reservering maakt voor een reis die binnen negen weken voor vertrek aanvangt, dient het volledige bedrag per omgaande aan ons te worden overgemaakt. Voor alle andere vertrektermijnen dient de aanbetaling van 25% (vermeerderd met de verschuldigde verzekeringspremies, indien een annulering- en/of reisverzekering is afgesloten) direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het restantbedrag dient uiterlijk negen weken voor vertrek te zijn voldaan. De reispapieren kunnen wij u pas toezenden op het moment dat de volledige betaling door ons is ontvangen. Voor een aantal reizen gelden afwijkende betaling- en annuleringsvoorwaarden. Bij boeking zullen wij u hierover informeren.

2.8 Annuleringsvoorwaarden
De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:
a) bij annulering tot 60 dagen voor vertrek de aanbetaling (25% van de reissom);
b) bij annulering vanaf 60 tot 45 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
c) bij annulering vanaf 45 tot 30 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
d) bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek de volledige reissomARTIKEL 3 : REISDOCUMENTEN


3.1 Visum
Voor een aantal landen is een visum noodzakelijk. U dient zelf uw visum aan te vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade of het consulaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Aeroglobe International is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien uit het feit dat u niet in het bezit bent van een correct visum.

3.2 Paspoort
U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de vereiste reisdocumenten. Op de meeste bestemmingen dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn. Het paspoortnummer dat u invult tijdens de boeking, dient het nummer te zijn van het paspoort dat u gebruikt ten tijde van uw reis. Houdt u er tevens rekening mee dat vluchten met bepaalde binnenlandse luchtvaartmaatschappijen pas ingeboekt kunnen worden op het moment dat het juiste paspoortnummer bekend is bij Aeroglobe International.

3.3 Nationaliteit
U dient zelf te informeren naar de exacte reisdocumenten die u nodig heeft indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit geldt tevens voor de landen waar een tussenlanding wordt gemaakt.

3.4 Reizen via de VS
U bent verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA, voordat u aan boord kunt gaan van een vliegtuig of schip naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan. De aanvraag dient uiterlijk 72 uur voor vertrek te zijn gedaan. Wij adviseren u een afdruk van de ESTA-autorisatie mee te nemen ten behoeve van de check-in. ESTA geeft in de meeste gevallen onmiddellijk autorisatie nadat u de gevraagde informatie heb ingevuld, maar in sommige gevallen kan het 3 dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dient u een visum aan te vragen via de Amerikaanse ambassade.

De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 2 jaar of tot de datum waarop uw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer etc. moet u wel per reis actualiseren.
Indien u voorafgaand aan uw vertrek via ESTA geen reistoestemming hebt aangevraagd en verkregen, loopt u het risico dat u vertragingen ondervindt op de luchthaven van aankomst in de VS. In het ergste geval kan u zelfs de toegang worden geweigerd.ARTIKEL 4 : Website


4.1 Inzichtelijkheid van eigen gegevens
Op aeroglobe.nl kunt u beschikken over een persoonlijk domein (mijn PLUS-account); u heeft dan onder andere toegang tot uw adresgegevens, boekingsgegevens en reisbescheiden. Hoewel wij bij het weergeven van uw PLUS-account de grootste zorgvuldigheid betrachten, is het mogelijk dat er onvolkomenheden genoteerd staan. Voor deze en andere onvolkomenheden kan Aeroglobe International niet aansprakelijk worden gesteld. In geen geval kunnen dan ook rechten worden ontleend aan de inhoud van uw persoonlijke domein.

4.2 Privacy
Aeroglobe International voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van uw privacy. Zie hiervoor ook de link ‘privacy’ onderaan deze webpagina.ARTIKEL 5 : GEZONDHEID


5.1 Vaccinaties
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de plaatselijke GG&GD (vaccinatielijn 0900-9584), uw huisarts en diverse informatielijnen zoals het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

5.2 Algemene conditie

Ingeval u of één van uw reisgenoten niet over een goede gezondheid beschikt, verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. In overleg met u kunnen wij u adviseren welke reismogelijkheid het beste op uw wensen en conditie aansluit. Tevens raden wij u aan om alvorens u een reis boekt, uw huisarts te raadplegen over de voorgenomen bestemming en/of route. Onze groepsrondreizen zijn helaas niet geschikt voor minder valide personen.ARTIKEL 6: SPECIFIEKE BEPALINGEN GROEPSREIZEN


6.1 Gegarandeerd Vertrek
Aeroglobe International kent een zogenaamd gegarandeerd vertrek. Een groepsreis waarvan het vertrek verzekerd is, zal op de betreffende vertrekdatum definitief doorgaan. Op onze website wordt dit gegarandeerd vertrek met een symbool achter de rondreisnaam aangegeven. Indien het minimum aantal deelnemers van een reis met gegarandeerd vertrek niet behaald is, zal de reis zonder enige toeslag worden uitgevoerd, eventueel in een minibus. Bij het niet behalen van het minimum aantal deelnemers kan het voorkomen dat de reis met een Engelssprekende reisleider zal worden uitgevoerd. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd.ARTIKEL 7 : BESTEMMING


7.1 Optionele excursies
Ter plaatse worden vaak door derden allerhande optionele excursies aangeboden waaraan u vrijblijvend kunt deelnemen. Aeroglobe International is niet aansprakelijk voor de uitvoering van deze excursies.

7.2 Waardevolle spullen
Wij adviseren u om geen waardevolle spullen zoals sieraden mee te nemen op reis. U reist naar andere landen met andere culturen waarbij dikwijls geldt: voorkomen is beter dan genezen. Tevens willen wij u aanraden om altijd een reisverzekering af te sluiten.

7.3 Classificatie
Alle accommodaties binnen ons reisaanbod voldoen aan de internationale maatstaven. Per bestemming kunnen deze echter verschillen. De sterrenclassificatie zoals genoteerd bij de accommodaties is door onze productmanagers vastgesteld. Bij de kwalificering hebben zij rekening gehouden met de Nederlandse gebruiken en verwachtingen. Hantering van voornoemde classificatie brengt met zich mee dat deze kan afwijken van de lokale dan wel internationale classificatie.

7.4 Inchecken / uitchecken
Volgens internationale standaard kunt u bij aankomst op de bestemming uw kamer vanaf het middaguur betrekken. Op de dag van vertrek dient u uw kamer in het algemeen tussen 10.00 en 12.00 uur te verlaten. Uiteraard kunt u ter plaatse navragen of u de kamer op de dag van vertrek (eventueel tegen betaling) langer ter beschikking kunt houden.

7.5 Route van de rondreizen
Door technische en/of organisatorische redenen kan van de route en/of volgorde van de rondreis worden afgeweken. Tevens kan het voorkomen dat de openings- en/of sluitingstijden van bepaalde bezienswaardigheden in verband met lokale feestdagen e.d. worden aangepast. Uiteraard kan Aeroglobe International hierop geen invloed uitoefenen.ARTIKEL 8: VLIEGEN


8.1 Aanpassing reisschema of reistijden
De vluchttijden zoals vermeld, zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Ongeveer 8 dagen voor vertrek ontvangt u uw reispapieren met het definitieve vluchtschema.

8.2 Vertrekbelasting
Op een aantal bestemmingen kan ter plaatse een vertrekbelasting worden geheven, welke per bestemming en per luchthaven verschilt. Voor zover bij de publicatie bekend, staat bij de reis vermeld of er vertrekbelasting betaald dient te worden. De vertrekbelasting is echter onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.

8.3 Tijdig aanwezig
Wij adviseren u om tijdig aanwezig te zijn op alle luchthavens zodat u niet door onverwachte omstandigheden uw vlucht en/of aansluiting mist. Voor het inchecken op de luchthaven Schiphol adviseren wij u 2,5 tot 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn. De incheckbalies sluiten altijd precies op tijd. Aeroglobe International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en/of aansluiting door het te laat aankomen bij de incheckbalie.

8.4 Non-stop en rechtstreekse vluchten/ Klasse-indeling
Indien wordt gesproken over een non-stopvlucht dan betekent dit een directe vlucht zonder tussenlanding. Bij een rechtstreekse vlucht hoeft u niet over te stappen op een ander vliegtuig, maar wordt gewoonlijk één of meerdere keren een tussenlanding gemaakt. Voor een aantal bestemmingen kan het voorkomen dat u een tussenlanding/overstap maakt. Bij het reserveren van aansluitende vluchten wordt altijd getracht een minimale overstaptijd aan te houden. Het kan echter voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een langere overstaptijd adviseert om te vermijden dat de aansluitende vlucht wordt gemist. Hoewel luchtvaartmaatschappijen strikte vertrektijden aanhouden, kan door omstandigheden vertraging optreden waardoor de aansluitende vlucht wordt gemist. Aeroglobe International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen of ander oponthoud veroorzaakt door onder andere luchtvaartmaatschappijen. Aeroglobe International aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele aanpassingen aan het programma en/of meerkosten die uit voorgaande voortvloeien.